Нормативні документи

  Конституція України                                         http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 

Закон України "Про освіту"     http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 

Закон України " Про дошкільну освіту"  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 

Положення про дошкільний навчальний заклад України  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF